May 2

6th Grade Poetry Share

Sixth graders in Ms. Kearns’ EAL class recited poems in their native languages to Ms. Sharik and Mr. Presti’s 4th grade class, then explained them in English.

Screen Shot 2016-05-02 at 7.54.39 AM

Solal Paillard
French version:
Je suis allé au marché aux oiseaux 
Et j’ai acheté des oiseaux 
Pour toi
Mon amour
English Version:
I went in the bird store 
And I bought birds
For you 
My love
Screen Shot 2016-05-02 at 7.54.22 AM

Bernardo Sequeira
“Menus Oito Anos”

Portuguese

 Como são belos os dias
Do despontar da existência !
–Respira a alma inocência
Como perfumes a flor;
O mar é – lago sereno,
O céu – um manto azulado,
O mundo – um sonho dourado,
A vida – um hino d’amor !
— Casimiro de Abreu
—–
English

How beautiful are the days
From the dawn of existence!
–The soul breathes innocence
Like the flowers breath perfume;
The sea is – serene lake,
The sky – a blue mantel,
The world – a golden dream,
Life – a hymn to love!


Mathea Lyngroth 
“Det er den draumen
Norwegian

Det er den draumen me ber på
at noko vidunderlig skal skje,
at det må skje,
at tida skal opna seg,
at hjarta skal opne seg,
at dører skal opne seg

– Olav H. Hauge

“It’s the dream”
English

It’s the dream we carry in secret
that something miraculous will happen,
that it must happen,
that time will open,
that the heart will open,
that doors will open

Screen Shot 2016-05-02 at 7.54.30 AM

Emma Fodstad

Norwegian:
Å få et florlett spindelvev
Som kjærtegn over munn og kinn
Og tenke litt på vær og vind.
Kan hende vente på et brev.
Be prestekravene om råd,
Og kanskje ja – og kanskje nei –
Han elsker – elsker ikke meg.

Men ennå ikke kjenne deg.
—–
English:
To have a pure spiderweb
As a careness over your mouth and chin
To think about the weather and wind
Maybe waiting for a letter
Asking a daisy for advice
And maybe yes – and maybe no –
He loves – loves me not

But yet, I don’t know


Emilia Thorbjornsen

Norweigen:
Jeg vil aldri glemme deg,
Jeg vil aldri slippe taket,
Og jeg vil ta deg med til graven,
For jeg elsket deg.
Hvorfor ville du aldri bli min?
—–
English:
I will never forget you,
I will never let go,
And I will take you to the grave,
Because I loved you.
Why would you never be mine?


Posted May 2, 2016 by kbenfante in category Uncategorized

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*